سرور

دسامبر 30, 2019
سرور

سرور Server

سرور Server سرور Server : سرور یا server در لغت به معنی سرویس دهنده می باشد. سرور ها بطور کلی موظف هستند که به تجهیزات و […]