رول سرور

ژانویه 2, 2020
رول سرور

رول سرور

رول سرور رول سرور : سرورها را می‌توان برای اجرای رول سرور متعددی پیکربندی کرد. برنامه‌های کاربردی یا همان اپلیکیشن ها که سرور اجرا می‌کند، رول […]