روتر Router

روتر Router

ژانویه 2, 2020
روتر سخت افزاری

روتر سخت افزاری

روتر سخت افزاری روتر سخت افزاری : روتر سخت افزاری نرم افزارهای خاص توليد شده توسط توليد کنندگان را اجراء می نمايند . نرم افزار ، […]
ژانویه 2, 2020
روتر نرم افزاری

روتر نرم افزاری

روتر نرم افزاری روتر نرم افزاری : روتر نرم افزاری دارای عملکردی مشابه با روتر سخت افزاری بوده و مسئوليت اصلی آن ارسال داده از يک […]
ژانویه 2, 2020
تفاوت روتر و مودم

تفاوت روتر و مودم

تفاوت روتر و مودم تفاوت روتر و مودم : مودم که نام آن برگرفته از دو کلمه modulator–demodulator می باشد، دستگاهی است که کار مدلاسیون داده‌های […]
دسامبر 30, 2019
سوییچ سیسکو Cisco

سوییچ سیسکو Cisco

سوییچ سیسکو Cisco سوییچ سیسکو Cisco : سوییچ سیسکو Cisco به عنوان یک رهبر جهانی در فناوری اطلاعات و شبکه های فیبر نوری و مسی ، […]
دسامبر 30, 2019
سوییچ میکروتیک microtik

سوییچ میکروتیک Microtik

سوییچ میکروتیک Microtik سوییچ میکروتیک Microtik : وظیفه سوئیچ میکروتیک اتصال تجهیزات داخل شبکه همچون کامپیوتر، پرینتر و سرور به یکدیگر است. سوئیچ میکروتیک امکان اشتراک گذاری […]
دسامبر 30, 2019
روتر router

روتر Router

روتر Router روتر Router : روتر router دستگاهی است که بسته‌های داده‌ای دستگاه‌های موجود در شبکه را به مقصد مناسب رسانده و با این کار آن‌ها […]