سرور Server

شبکه کلاینت
شبکه کلاینت Client
دسامبر 30, 2019
روتر router
روتر Router
دسامبر 30, 2019
سرور

سرور Server

سرور Server : سرور یا server در لغت به معنی سرویس دهنده می باشد. سرور ها بطور کلی موظف هستند که به تجهیزات و کامپیوترهای دیگر سرویس ارائه کنند. سرور ها به منظور خدمات دهی به تجهیزات در شبکه راه اندازی می شوند و درخواست های کلاینت ها را تامین می کنند. وقتی شما از خدمات یک سایت استفاده می کنید، در حقیقت دارید از خدمات سرور آن سایت استفاده می کنید. وقتی در حال استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس هستید، در واقع در حال فراخوانی اطلاعات از کامپیوتر سرور آن هستید.

وظیفه سرور، تامین درخواست کلاینت ها یا سرویس گیرنده های شبکه می باشد. بعنوان مثال انجام تبادل پیغامها و اطلاعات بین دو سرویس گیرنده ، مستلزم این می باشد که ابتدا این دیتاها در سرور ذخیره شوند، سپس به گیرنده پیغام ارسال می شود.