مزایای سرور ویپ VOIP

رول سرور
رول سرور
ژانویه 2, 2020
زیر ساخت ویپ voip
زیر ساخت سرور ویپ VOIP
ژانویه 2, 2020
مزایای سرور ویپ VOIP

مزایای سرور ویپ VOIP

مزایای سرور ویپ VOIP

مزایای سرور ویپ VOIP : مزایای سرور ویپ VOIP عبارتند از :

  • سرور ویپ VOIP می تواند مکالمات را ضبط و گزارشی از تماسها در اختیار مدیریت قرار دهد که این امر می تواند به کنترل و بهبود مستمر شرکت و کارکنان کمک نماید.
  • سرور ویپ VOIP مسئول مسیردهی هوشمند در بین داخلی های شماست.
  • سرور ویپ VOIP، ارتباط بین داخلی ها را کنترل می کند.
  • ارتباط بین خطوط شهری شما و کنترل تماس ها در سرور ویپ VOIP صورت می گیرد.
  • منشی هوشمند تلفنی IVR
  • امکان ضبط مجدد و جایگزینی پیام خوش آمد در سیستم IVR
  • صندوق صوتی . برای ضبط پیشنهادات و انتقادات مشتریان در سرور ویپ VOIP تعبیه شده است.