نصب سانترال

راه اندازی اتاق سرور
راه اندازی اتاق سرور
دسامبر 29, 2019
سرور تلفنی ویپ VOIP
سرور تلفنی ویپ VOIP
دسامبر 29, 2019

نصب سانترال

نصب سانترال : نصب سانترال در واقع نصب مرکز مخابراتی کوچکی است که در اختیار یک مجموعه قرار می‌گیرد و به این مجموعه امکان کنترل کلیه تماس‌های گوناگون شهری و داخلی را، توسط تنها یک خط تلفن، می‌دهد. پرسنل و کادر مجموعه با نصب سانترال، می‌توانند بدون نیاز به خطوط مخابراتی شهری با یکدیگر تماس برقرار سازند و هزینه‌ای بابت این تماس پرداخت نکنند. مزیت دیگر نصب سانترال پشتیبانی یک اپراتور از چندین خط شهری و استفاده از اپراتور گویا است. تنظیم و کنترل شیوه‌های ارتباطی و اِعمال برخی از محدودیت‌ها نیز پس از نصب سانترال امکان‌پذیر است.

نصاب سانترال پس از ارزیابی مکان موردنظر و طی مراحلی چون تعیین مکان نصب سانترال، تهیه نقشه مخابراتی، سیم بندی داخلی و آرایش پست، نصب سانترال و تجهیزات جانبی، انجام تنظیمات سانترال، تعیین طول سیم سانترال TES824 و در نهایت تعیین طول سیم داخلی سانترال های TDA و TDE و NS انجام می‌پذیرد. با طی این مراحل، عملیات نصب سانترال به پایان می‌رسد و کارشناس موظف است آموزش اولیه کار با سانترال و برنامه ریزی این دستگاه را در حد نیاز به کاربر ارائه کند.