روتر سخت افزاری

روتر نرم افزاری
روتر نرم افزاری
ژانویه 2, 2020
رول سرور
رول سرور
ژانویه 2, 2020
روتر سخت افزاری

روتر سخت افزاری

روتر سخت افزاری

روتر سخت افزاری : روتر سخت افزاری نرم افزارهای خاص توليد شده توسط توليد کنندگان را اجراء می نمايند . نرم افزار ، قابليت روتينگ را برای روتر سخت افزاری فراهم نموده تا آنان مهمترين و شايد ساده ترين وظيفه خود که ارسال داده از يک شبکه به شبکه ديگر است را بخوبی انجام دهند . اکثر شرکت ها ترجيح می دهند که از روتر سخت افزاری استفاده نمايند چراکه آنان در مقايسه با روتر نرم افزاری، دارای سرعت و اعتماد پذيری بيشتری می باشد .