نقشه شبکه

طراحی شبکه
طراحی شبکه
دسامبر 29, 2019
کابل کشی شبکه و ترانکینگ
کابل کشی شبکه و ترانکینگ
دسامبر 29, 2019

نقشه شبکه

نقشه شبکه : طراحی نقشه شبکه باید بر اساس اصول و استانداردهای شبکه صورت گیرد. رعایت استانداردهای در طراحی نقشه شبکه در این مرحله باعث کاهش هزینه‌های اجرا و کاهش احتمال خرابی و مشکلات آتی می‌شود و در نهایت هزینه‌های نهایی را کاهش می‌دهد. رعایت این امر بسیار اهمیت دارد ولی معمولاً شرکت‌ها و صاحبان آن به مرحله طراحی نقشه شبکه اهمیت چندانی نمی‌دهند.

نگاه سطحی و کوته فکرانه به کاهش هزینه‌ها در طراحی نقشه شبکه موجب می‌شود که شرکت‌ها در آینده هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی را به دلیل اجرای ضعیف، غیراستاندارد و ناقص پروژه‌ها متحمل بشوند.