فناوری شبکه

زیر ساخت شبکه
زیر ساخت شبکه
ژانویه 1, 2020
سرور اچ پی HP
سرور اچ پی HP
ژانویه 1, 2020
فناوری شبکه

فناوری شبکه

فناوری شبکه

فناوری شبکه : فناوری شبكه‌ مجموعه‌اي‌ از سرويس‌ دهنده‌ها و سرويس‌ گيرنده‌هاي‌ متعددي‌ مي‌باشد كه‌به‌ يكديگر متصل‌ هستند. در اين‌ بين‌ در فناوری شبکه سرويس‌ دهنده‌ها نقش‌ خدمات‌ دهي‌ و سرويس‌ گيرنده‌ها نقش‌ همان‌ مشتري‌ را بازي‌ مي‌كنند.

IP به عنوان يك شناسنامه در فناوری شبكه است و كاربردهاي بسياري دارد .براي توصيف كامل IP نياز به شرح TCP/IP است كه در فناوری شبکه دارای اهمیت است. همان طور كه در جامعه شناسنامه وسيله اي براي احراز هويت ماست و بدون آن جزو آن جامعه محسوب نمي شويم ، IP نيز وسيله اي براي شناسايي ما در فناوری شبكه است و امكان اتصال به شبكه بدون آن وجود ندارد.