زیر ساخت شبکه

امنیت شبکه
امنیت شبکه
دسامبر 30, 2019
فناوری شبکه
فناوری شبکه
ژانویه 1, 2020
زیر ساخت شبکه

زیر ساخت شبکه

زیر ساخت شبکه

زیر ساخت شبکه : واژه زير ساخت شبکه از جمله واژه هائی است که در موارد متعددی به خدمت گرفته شده و دارای معانی متفاوتی است . واژه زیر ساخت شبکه اغلب برای تشريح مراحل نصب ، آماده سازی خدمات و امکانات مربوطه در زمينه يک عمليات خاص نظير جاده ها ، سيستمهای ارتباطی، خطوط ارتباطی برق و … به کار گرفته می شود.

شناخت زيرساخت شبکه بدليل ماهيت ملموس عناصر سخت افزاری و جايگاه هر يک از آنها به سادگی انجام خواهد شد. زير ساخت شبکه منطقی يک شبکه کامپيوتری مستلزم استفاده از عناصر متفاوتی نظير موارد زير خواهد بود:

  •  پروتکل های شبکه
  • مدل آدرس دهی IP
  • سرويس های مربوط به حل مشکل اسامی و آدرس ها
  • دستيابی از راه دور
  • روتينگ و ترجمه آدرس های شبکه
  • سرويس های مربوط به ايجاد زير ساخت شبکه های امنيتی